Forskningsprojekt: Instrumentalisering av kroppen inom idrotten

Projektledare
Roger Melin
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet går ut på att visa att idrotten vilar på en underliggande instrumentalisering av kroppen. Detta problematiseras sedan schematiskt i relation till om denna instrumentalisering kan vara delorsak till olika former av ätstörningar, samt om den bygger på fördomar och moraliskt negativa attityder till överviktiga och feta personer.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Filosofi
Idrotts- och hälsovetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna