Forskningsprojekt: Lidande och medlidande

Projektledare
Deltagare
Peter Nilsson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet behandlar frågan om, och i så fall på vilket sätt, vi lider när vi känner medlidande. Huvudtesen är att medlidande inte involverar ett ordinärt lidande. När vi känner medlidande med någon så lider vi för denna persons skull över hans eller hennes lidande.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Filosofi
Socialt arbete
Finansiärer
Publikationer