Forskningsprojekt: Att underlätta för äldre med inkontinens - genom teori, hjälpmedel och teknik

Projektledare
Deltagare
Lena Dahlberg
Kevin McKee
Mary Gilhooly, Brunel University
Stuart Parker, Sheffield Institute for Studies on Ageing University of Sheffield
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Det här projektet syftar till att:
1. utmana hinder i miljön för äldre med inkontinens,
2. förbättra interventioner och service rörande inkontinens,
3. utveckla två hjälpmedel för människor med inkontinens, samt
4. föra ut information till berörda personer.

Projektet består av fyra större delstudier. DFR är involverat en delstudie som syftar till att jämföra specialistvård med generell vård av äldre med inkontinens vad gäller patienternas hälsa samt behandlingens kostnadseffektivitet. Dels studeras detta med hjälp av strukturerade intervjuer med äldre patienter och deras anhöriga, där de tillfrågas om behov, syn på vård, attityder till ny teknologi m.m. Dessa intervjuer följs upp efter 12 månader. Dels genomförs telefonintervjuer med sjukvårds-/omsorgschefer med ansvar för inkontinensvård. Dessa intervjuer handlar om verksamhetsmål, faktorer som påverkar respektive hindrar god vårdkvalitet etc.

TACT3 är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt som leds av Brunel University med partners från University of Sheffield, University of Manchester, The BioMed Centre, Royal College of Art, och University of the West of England.

För mer information, se projektets hemsida: http://people.brunel.ac.uk/~tact3/index.php.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer

Economic and Social Research Council
Publikationer