Forskningsprojekt: Automatisk detektering och karakterisering av vegetation längs järnvägen

Projektledare
Mark Dougherty
Roger G Nyberg
Deltagare
Siril Yella
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Idag finns inget existerande system för att besiktiga vegetation på och omkring järnvägen i Sverige.
Idag utförs banbesiktning, syftande till att bla besiktiga vegetationens utbredning på och längs med banvallen, helt manuellt.
I typfallet ansvarar en besiktningsman för att (till fots) besiktiga en viss bansträckning. Under besiktningen gör besiktningsmannen bedömningar (okulärbesiktning) angående växligheten. I många fall är dessa bedömningar helt subjektiva och varierar således mellan besiktningsman till besiktningsman. Att besiktiga på detta sätt är långsamt, dyrt och det är svårt att upprätthålla en jämn kvalitetsnivå. Det krävs givetvis utbildad och kunnig personal för att genomföra besiktningar.
- Istället för att manuellt inspektera vegetation på och omkring banvallen ett automatiskt
kontrollsystem ett tänkbart alternativ. Projektet syftar till att skapa algoritmer och underlag för senare kunna utveckla ett automatisk övervakningssystem som helt, eller partiellt, kan ersätta manuella banbesiktningar.
Nyckelord
järnväg vegetation beslut underhåll artificiell intelligens machine vision , railway vegetation decision maintenance artificial intelligence machine vision remote sensing
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Datateknik
Informatik
Mikrodataanalys
Finansiärer
Scandinavian Track Group AB (STG)
Trafikverket
Publikationer