Forskningsprojekt: Män i socialt arbete och social omsorg

Projektledare
Christian Kullberg
Deltagare
Peter Nilsson
Berit Åberg, HUMSAM Örebro universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Under planering
Beskrivning
Att undersöka på vilket sätt och i vilken grad män omfattar omsorg i profession och privatliv.
Frågeställningar:
- Hur tänker män kring omsorg om andra vuxna i yrkes- och privatliv?
- Hur praktiserar män omsorg om andra vuxna i yrkes- och privatliv?
- Hur omfattar män omsorg i sina respektive maskuliniteter?
- Hur hanterar män sitt handlingsutrymme att ta ansvar för omsorg? Tar man ansvar?
- Hur tänker man när man tar ansvar resp. avstår från att ta ansvar?
- Vilken typ av omsorg tar män respektive tar män inte ansvar för?
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer