Forskningsprojekt: Män med våldsproblematik – Problem, interventioner och förändring

Projektledare
Christian Kullberg
Deltagare
Peter M Jansson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet är dels att studera våldsverkande mäns bakgrund, förhållningssätt i relation till våld och position i den hegemoniska maskulinitetsordningen, dels att studera olika interventioner för att rehabilitera män med våldsproblematik och dessa interventioners förändringspotential.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
Brottsofferfonden
Högskolan Dalarna
Publikationer