Forskningsprojekt: EpiWux 2008: en tvärsnittsstudie i Dalarna 2008 angående 35-, 50-, 65-, 75- och 85-åringars munhälsa och attityder till tandvård, samt analys av personalresurser inom tandvården Dalarna

Projektledare
Kerstin Öhrn
Deltagare
Kristina Edman, Folktandvården Dalarna
Dan Hellberg, Landstinget Dalarna
Birgitta Nordström, Folktandvården Dalarna
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Tandvårdslagen anger att varje landstingskommun skall erbjuda en god tandvård samt verka för en god munhälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att kunna leva upp till dessa målsättningar behöver munstatus följas kontinuerligt. Epidemiologiska studier rörande munhälsa har genomförts vart femte år inom vuxentandvården Dalarna alltsedan 1983 [1-5]. Syftet med dessa studier har varit att följa munhälsoutvecklingen i länet över tid samt kartlägga dels fördelningen av personella tandvårdsresurser och dels allmänhetens inställning till tandvård
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa
Finansiärer
Landstinget Dalarna
Publikationer