Personlig presentation av Kerstin Öhrn

Professor Professor emeritus
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer