Forskningsprojekt: E-MOTIONS, Beslutsstöd för Parkinsonbehandling

Projektledare
Mark Dougherty
Deltagare
Mevludin Memedi
Jerker Westin
Peter Funk, Computer Science Mälardalens University
Taha Khan, Datateknik Högskolan Dalarna
Dag Nyholm, Neurology, Neuroscience Uppsala University
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Det är svårt att följa upp och bedöma effekt av behandlingar av patienter med varierande motorikstörningar, som vid avancerad Parkinsons sjukdom. Upprepade mätningar är nödvändiga för att kunna avgöra nivå och variation samt hur stor del av tiden som patienten befinner sig i olika motoriska tillstånd. Vid läkarobservation krävs längre sjukhusvistelser och situationen på sjukhuset blir olik den vanliga i hemmiljön. I ett tidigare forskningsprojekt har därför ett testbatteri för hemmiljö på en handdator med inbyggd mobilkommunikation utvecklats. Testbatteriet består både av schemalagda frågor till patienten och motoriktester (’tapping’ och spiralritning) direkt på handdatorns pekskärm. Testresultaten skickas kontinuerligt till en centraldator och behandlas med statistiska metoder och metoder från artificiell intelligens. Sammanställningar över hur patienterna mår presenteras löpande via ett webbgränssnitt för läkaren, som med stöd av detta kan bedöma den fortsatta behandlingen av patienten.

Forskningsprojektet E-MOTIONS går ut på att utveckla, tillämpa och utvärdera IT-baserade metoder till stöd för att behandla och utvärdera behandling av Parkinsons sjukdom med motorikfluktuationer. Detta omfattar bl a vidareutveckling av testbatteri-systemet och en analys av kostnadsnyttan. Förväntat resultat från projektet är en ökad möjlighet att tidigare hitta rätt behandling och minska behovet av att experimentera med olika doseringar.
Nyckelord
Beslutsstödsystem, Parkinson, Levodopa, Duodopa, Motoriktest, Elektronisk dagbok, Webbgränssnitt, Utvärdering av behandling, Decision Support System, Parkinson, Levodopa, Duodopa, Motor test, Electronic diary, Web interface, Treatment assessment
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Datateknik
Finansiärer
Abbott Product Operations AG
KK-stiftelsen
Nordforce Technology AB
Publikationer