Forskningsprojekt: Klipparens visuella intention och tittarens visuella perception

Projektledare
Deltagare
Thorbjörn Swenberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
En film kan klippas på många olika sätt, och ett enskilt bildklipp kan utformas olika. I detta projekt studerar vi hur olika typer av klipp tas emot visuellt perceptuellt av olika tittare och jämför med vad som var den visuella avsikten från filmklipparens sida.
Tidigare har en metod utprovats (i en förstudie) där vi kan fånga såväl filmklippningens konventioner som tittarens visuella respons på enskilda filmklipp, och där detta kan relateras till en klippares avsikt med varje klipp.
Nu undersöker vi fler parametrar på ett större antal tittare. Finns det klipp som alltid fungerar som klipparen avsett? När gör klippen inte det och varför?
Nyckelord
visuell intention, filmklippning, visuell perception, visual intention, film editing, visual perception
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Bildproduktion
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna
Mälardalens högskola
Tillväxtverket
Publikationer