Forskningsprojekt: Vägar till energihalvering i Dalarnas bebyggelse till 2050

Projektledare
Deltagare
Mats Rönnelid
Philip Weiss
Ewa Wäckelgård
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet mål är att ge kunskap om dels den tekniska potentialen för att halvera energianvändningen i Dalarnas bebyggelse till 2050 och dels hur detta ska genomföras av professionella aktörer i nybyggnation, renovering och drift. Projektet är ett doktorandprojekt med en bred tvärvetenskaplig inriktning med en kartläggning av vilka åtgärder som är tekniskt-eonomiskt möjliga och en mer samhällsvetenskaplig del som metodiskt tar avstamp i back casting och aktionsforskning.
Nyckelord
energieffektivisering, energianvändning, energi i byggnader, energy efficiency, energy demand, energy in buildings
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Länsstyrelsen i Dalarna
Publikationer