Forskningsprojekt: The Mechanisms of Inter-Religious Encounters

Projektledare
Gudmar Aneer
Deltagare
Liselotte Frisk
Torsten Hylén
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektets syfte är att bidra till att vetenskapliga diskussioner gällande möten mellan olika religiösa traditioner fördjupas genom att analysera mekanismer vid sådana möten utifrån olika helhetsperspektiv som tar hänsyn till sociala, ekonomiska och historiska förhållanden.

Det är inte ovanligt att frågan om vad som händer vid möten mellan olika religiösa traditioner förenklas. Detta gäller både i vetenskapliga och i andra sammanhang. På 1960-talet beskrevs och analyserades världsreligionerna huvudsakligen utifrån olika skrivna dokument och representanter för olika religioner verkade tillhöra olika världar. En sådan grundsyn finns fortfarande idag i allmän debatt och i medier. Av tidiga mediebilder skulle man kunna tro att några korancitat är tillräckliga för att analysera vad som hände den 11 september 2001. Många forskare bidrar också idag till förenklingar. På grund av globalisering med medföljande stor rörlighet av människor finns det många områden i världen idag till exempel Europa där en fördjupad forskning kring religions- och kulturmöten är viktig.

Genom att samla svenska och ledande internationella forskare, som har ägnat en väsentlig del av sin forskning åt mötet mellan olika religiösa traditioner, och låta dem presentera något från sina specialområden samt gemensamt diskutera varandras presentationer vill projektet bidra till en fördjupning av vetenskapliga diskussioner om denna tematik. En konferensvolym planeras.

Konferensbidrag: Globalisering och nyreligiositet, Falun, juni 2010.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer
Rikbanken
Publikationer