Torsten Hylén

Personlig presentation av Torsten Hylén

Docent
Religionsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle
Universitetslektor religionshistoria
Religionsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Jag undervisar och forskar i religionsvetenskap och Afrikanska studier med särskild inriktning mot islam.

Bakgrund

Jag har varit verksam vid Högskolan Dalarna sedan 1996. Jag disputerade i religionsvetenskap vid Uppsala universitet 2007.

Undervisning

Under 2022 har jag ganska lite undervisning. Den jag har gäller främst kurser i Afrikanska studier. Jag undervisar där om islam i Afrika, och handleder en del magisterarbeten. Jag handleder också uppsatser och examensarbeten i religionvetenskap.

Forskning

Min forskning handlar till stor del om islams tidigaste historia. För närvarande arbetar jag med ett forskningsprojekt om tidig shi'a-islam som är finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Jag arbetar också med ett par artiklar om den historiske Muhammed. Tidigare har jag skrivit om apokalyptiska föreställningar i nutida extremistisk islam, och om religionsvetenskaplig teori.

Publikationer