Forskningsprojekt: Unga vuxna i fjällturismbygder

Projektledare
Peter Möller
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Avfolkning och strukturella problem är kännetecknande för den svenska landsbygden. Det har gjorts stora offentliga insatser för att främja turistindustrin för att vända den negativa utvecklingen. Men skapar den positiva utvecklingen i turistnäringen även en positiv utveckling i lokalsamhället? Syftet med detta forskningsprojekt är att studera attraktiviteten och sårbarheten i fjällbygder med en dominerande turistnäring, där fokus kommer att ligga på unga vuxna. Projektet kommer att belysa hur unga vuxna upplever fjällbygdens attraktivitet och hur de förhåller sig till turismen i lokalsamhället. Det kommer att genomföras dels kvantitativa studier och dels intervjuer med unga vuxna och personer inom näringsliv, politik och ideella organisationer. Forskningsprojektet kommer att bidra till ökad kunskap om turismens betydelse för den lokala utvecklingen i perifera områden.
Nyckelord
turism, unga vuxna, landsbygdsutveckling, lokalsamhällen, tourism, young adults, rural development, local communities
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Kulturgeografi
Finansiärer
Publikationer