Forskningsprojekt: Fjärrvärmedrivna vitvaror

Projektledare
Tomas Persson
Deltagare
Annette Henning
Kjell Andersson, Mälarenergi AB
Gunnar Nilsson, Göteborg Energi AB
Roger Renström, Avd. för energi-, miljö- och byggteknik Karlstads Universitet
Anders Sahlén, ASKO Appliances AB
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Detta projekt syftar till att utveckla teknik och system som möjliggör ekonomiska lösningar för fjärrvärmeutbyggnad i nybyggda energisnåla flerbostadshus och grupphusområden. Värmelasten i husen ökas genom att apparater som normalt är eldrivna som vitvaror, handdukstorkar, komfortgolvvärme och eftervärmare i ventilationsaggregat konverteras till fjärrvärmedrift.

Nya icke-konventionella installationslösningar utvecklas som minimerar rördragning, kostnader och värmeförluster i huset och i kulvertnätet. Provserier av värmedrivna disk-, tvätt-, och torkmaskiner utvecklas som kan tillverkas industriellt och dessa demonstreras i 200 lägenheter och i 40 daghem.

Värmedrivna vitvaror bygger på att varmt vatten cirkulerar genom en i maskinen inbyggd värmeväxlare som sköter uppvärmningen istället för ett el-batteri som i konventionella maskiner. På detta sätt kan elbehovet för uppvärmning ersättas med fjärrvärme.
Nyckelord
Fjärrvärme, värmedrivna vitvaror, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, lågenergihus, eleffektivisering, Heat fed dishwashers, washing machines, tumble dryers, district heating, low energy houses
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
ASKO Appliances AB
Borlänge Energi
Göteborg Energi AB
Mälarenergi AB
Svensk Fjärrvärme
Publikationer