Forskningsprojekt: Interaction Management in Computer-Mediated Communication

Projektledare
Julie Skogs
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Det finns två problem som man måste hantera med när man kommunicera in en textbaserad miljö som till exempel datorn. Det finns ett antal begränsningar och möjligheter som deltagarna måste ta hänsyn till för att kommunicera med varandra på ett effektivt sätt. Denna studie går ut på att undersöka hur deltagare hanterar interaktion i nätbaserad lärande miljö.
Nyckelord
Elektronisk kommunikation, nätbaserad lärande, Computer-Mediated Communication, net-based learning, asynchronous discussion forums
Forskningsprofil
Lärande och socialiseringsprocesser
Ämne
Engelska
Finansiärer