Forskningsprojekt: Rullbelagt stål som ytbeklädnad på energieffektiva byggnader

Projektledare
Ewa Wäckelgård
Deltagare
Mats Rönnelid
Per-Erik Augustsson, SSAB
Fredrik Edfast, Plannja AB
Ali Joudi, Högskolan Dalarna
Jan-Christer Mäki, Plannja AB
Harald Svedung, SSAB/HDa
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
I projektets kommer vi att utveckla ett beräkningsverktyg för att modellera energibalanser i byggnader beklädda in- och utvändigt med målade korrugerade stålplåtar. Vi kommer att göra optiska mätningar och analysera mikro- och makro struktur och göra teoretiska modeller för hur ytornas färg och form påverkar strålningsbalansen i byggnaden och därmed dess energianvändning. Vår förhoppning är att projektets resultat ska kunna visa på hur plåtarnas ytor kan optimeras för att nå låg energianvändning i byggnaden vilket då kan leda till utvecklandet av nya färgtyper och ytstrukturer.
Nyckelord
energi, byggelement, ytbeläggningar, stål, optiska egenskaper, energy, building envelope, surface coatings, steel cladding, optical surface properites
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
KK-stiftelsen
Plannja AB
SSAB Tunnplåt AB
Publikationer