Forskningsprojekt: Visualiserad logistiksimulering

Projektledare
Deltagare
Kenneth Carling
Mark Dougherty
Pascal Rebreyend
Siril Yella
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet springer ur företaget Salix Maskiners behov att kommunicera hur deras maskiner kan effektivisera potentiella kunders transportarbete. Projektledare Mats Wilstrand har utvecklat en programvara som möjliggör en snabb (ett par minuter) beskrivning av kundens transportarbete på en karta. Programmet visar därefter, ungefär som i ett dataspel, hur transporter sker så att till exempel väntetider och flaskhalsar visualiseras. Programmet är en prototyp och projektet syftar till att utveckla prototypen. Utvecklingen sker tillsammans med Högskolan Dalarnas personal med intresse för programmering, sannolikhetsteori, planering, verksamhetsanalys, geografiska informationssystem och optimering och simulering. Projektet ger också uppslag till ämne för magisteruppsatser.
Nyckelord
transportlogistik dataspel
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Datateknik
Statistik
Vägteknik
Kulturgeografi
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna
Incubator
Innowent