Forskningsprojekt: Detektering och igenkänning av vägskyltar

Projektledare
Hasan Fleyeh
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med detta forskningsprojekt är att förbättra körbeteende hos fordonsförare och att minska risken för olyckor i trafiken. I projektet utvecklas datorstödda metoder för att automatiskt registrera och känna igen vägskyltar.

Viktiga frågor i sammanhanget är hur man hanterar utomhusbilder och hur man med olika tekniker kan dela upp bilder i segment utifrån färg- och formanalys. Olika algoritmer för bildsegmentering har utvecklats, vilket ger möjligheter att behandla bildinformationen i en databas. Formen hos objekten i bilden analyseras med en teknik som bygger på oskarp logik, vilket är en typ av logik som används i expertsystem där resultatet av en operation är grader av en egenskap och inte absoluta mängder.

Själva klassificeringen av vägskylten görs med en matematisk metod som tar som indata den yttre formen hos vägskylten och skyltens bildtecken (piktogram).
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Datateknik
Finansiärer