Forskningsprojekt: Det amerikanska subjektets rekonstruktion: en studie av prisbelönad amerikansk skönlitterär prosa från 1990-talet

Projektledare
Mats Tegmark
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Detta projekts huvudsyfte är att undersöka vilken typ av subjekt och identitet som skapas i prisbelönad amerikansk skönlitterär prosa från 1990-talet. Vad kännetecknar dessa av det litterära etablissemanget hyllade prosaverk? Vilka bilder av det samtida amerikanska samhället och dess medborgare förmedlas i dessa texter? Vad innebär det att vara amerikan i slutet av det förra seklet? Den föreslagna studien söker svar på dessa frågor genom att analysera ett fyrtiotal av de mest prisade prosaverken under 90-talet utifrån samtida litteraturvetenskapliga teoribildningar med fokus på de sociala, kulturella och ideologiska strukturer som styr individens identitets- och subjektivitetsskapande. I synnerhet studeras hur dessa högt värderade verk bidrar till att återskapa en bild av nationell självförståelse, mycket tack vare det litterära prisets kulturella genomslagskraft. På så vis kan projektet bidra till en djupare och mer nyanserad kunskap om, och förståelse av, amerikaners syn på sig själva, sitt land och sin identitet än den ofta förenklade version som förmedlas via media och populärkultur.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Engelska
Finansiärer
Publikationer