Forskningsprojekt: Hälsorelaterad livskvalitet hos personer med psykiska funktionshinder

Projektledare
Deltagare
Janeth Leksell
Lars Jerdén, CKF
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Målsättningen med detta projekt är att testa en metod som kan användas för att förbättra hälsa och livskvalitet hos en liten grupp män och kvinnor med psykiska funktionshinder (personer som pga svår psykisk sjukdom behöver långvarig behandling och stöd) som bor i samhället. De specifika syftena är att: a) Beskriva självupplevd hälsa och välbefinnande och b). Genom en dialog med deltaganden i projektet komma överens om en hälsoplan samt hur denna ska realiseras och följas upp.

Forskning visar att dödligheten orsakad av framför allt hjärt- och kärlsjukdomar och lungcancer är högre bland psykiatriskt sjuka patienter jämfört med övrig population och andra patientgrupper. Dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar kan sannolikt bero på en ohälsosam livsföring. Det är också känt att biverkningar av olika antipsykotiska mediciner kan bidra till en viktökning med risk för diabetes.

Hälsorisker hos personer med svåra psykiska sjukdomar är något som vårdpersonal inom psykiatrin observerar dagligen; att dessa personer är ofta överviktiga, har dåliga kostvanor, röker och har lite fysisk aktivitet. Rökning bidrar också till dålig munhälsa med ökad risk för inflammation i tandköttet och tandlossning. En känsla av livsleda, meningslöshet och avsaknad av en framtidstro hos dessa personer kan också vara viktiga faktorer som hindrar dessa personer att ta hand om sin egen hälsa. Ett allmänt tillstånd av ohälsa kan vara orsak till att dessa personer har svårt att känna sig som en del av samhället.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap inr omvårdnad
Finansiärer
Publikationer