Personlig presentation av Janeth Leksell

Universitetslektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd
Docent
Avdelningen för omvårdnad 2 Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer