Forskningsprojekt: Utvärdering av säsongslagring av solvärme för villa med CW10

Projektledare
Chris Bales
Deltagare
Kent Börjesson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet syftar till att utvärdera ett unikt värmesystem med värmedriven värmepump (ClimateWell 10, CW10) driven av solvärme med säsongsvärmelager och pelletpanna. Systemet har byggts av en entreprenör vid sin villa och bedöms kunna ha potential att bli lönsamt på sikt. Projektet ska löpa under 21 månader därav 18 månader ska användas för att mäta systemet i drift.
Nyckelord
solvärme, säsongslagring, värmedriven värmepump, solar heating, seasonal storage of heat, heat driven heat pump
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Energimyndigheten