Forskningsprojekt: SolNET

Projektledare
Chris Bales
Deltagare
Janne Paavilainen
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Solnet är ett EU projekt i Marie Curie programmet. Det motsvarar en 4-årig europeisk forskarskola inom solvärme och -kyla. Syftet är att samordna utbildning av 10 doktorander vid 9 högskolor både i form av gemensamma doktorandkurser och i form av samordnade forskningsprojekt. Centrum för solenergiforskning SERC, vid Högskolan Dalarna, ska delta i projektet. SERC ska ordna den första kursen om simuleringsvertktyg som ska lägga grunden till gemensamma beräkningsmetoder. SERCs doktorandprojekt fokuserar på kombinationen pellet- och solvärme i småhus där syftet är att studera hur pelletvärme på ett konkurrenskraftigt sätt kan bäst integreras i solvärmesystem med minimerad bränsleförbrukning och utsläpp.
Nyckelord
solvärme, pellet värme, solvärme kombisystem, solar heating, wood pellet, solar combisystem
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Energimyndigheten
EU:s Marie Curie Program
Högskolan Dalarna
Publikationer