Forskningsprojekt: Energy Intelligent Europe Projekt COMBISOL

Projektledare
Chris Bales
Deltagare
Frank Fiedler
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Combisol är ett projekt inom Intelligent Energy Europe som fokuserar på solvärmekombisystem. Konsortiet består av 8 organisationer från fem länder: Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike (koordinator) och Österrike. Högskolan Dalarna (SERC) är enda organisation från Sverige. Projektets mål är: lansering av ”best practice” för solvärmekombisystem för nya och befintliga byggnader; lansering av standardiserade systemlösningar; utveckling av metoder för framtagning av primärenergibesparing; och framtagning av utbildningsmaterial för installatörer. SERC kommer att arbeta främst med metoder för framtagning av primärenergibesparing, mätningar i fält och utbildningsmaterial och kurser. Fokus för SERC kommer att vara system med pellet- och solvärme. Från Sverige deltar SERC i nära samarbete med svenska solenergiföreningen.
Nyckelord
solvärme, kombisystem, solar heating, solar combisystems
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Energimyndigheten
EU - Intelligent Energy – Europe (IEE)
Högskolan Dalarna
Publikationer