Forskningsprojekt: Kunskap och literarisering. Vad läste bergsmännen under 1600-talet i Falun och Dalarna?

Projektledare
Deltagare
Iris Ridder
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med delprojektet är att undersöka utvecklingen av literariseringen i Sverige under 1600-talet med exempel på bergsmännens läsning i Falun och Dalarna. Till skillnad från den internationala litteraturforskningen är undersökningar som sysslar med den ”tidiga nutid” (frühe Neuzeit) och med läsarintressen på 1600-talet tämligen eftersatta i Sverige. Inom ramen för projektet skall därför bergsmännens bokbestånd inventeras och deras läsintresse analyseras. Med hjälp av denna exemplariska undersökning kan sedan utredas på vilket sätt dessa texter bidragit till utvecklingen av underhållningsgenrernas och den svenska romanens uppkomst.
Nyckelord
Forskningsprofil
Världsarvets världar
Ämne
Litteraturvetenskap
Finansiärer
Publikationer