Forskningsprojekt: Fet-Mats

Projektledare
Bo G Jansson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Fet-Mats är den kände gruvdräng som omkom – sannolikt 1677 eller 1676 eller möjligen 1670 – vid en rasolycka i det så kallade Mårdskinnsfallet i Falu koppargruva och vars kropp upptäcktes sensationellt välbevarad mer än fyra årtionden senare den 2 december 1719.
På grund av just den märkligt konserverade kroppen, men också av andra viktiga skäl som diskuteras i projektet, blev Fet-Mats efter hand en internationellt känd person. Det har om Fet-Mats till och med sagts, att han under 1800-talet var Sveriges utomlands allra mest kända individ.
Hans historia har ända fram till idag, om och om igen, inspirerat diktare och dramatiker, både i Sverige och andra länder, främst i Tyskland, till skapandet av lyrik, epik, dramatik och musikdramatik.
Syftet med projektet är att på ett mera fullständigt sätt än vad som tidigare gjorts beskriva Fet-Mats-berättelsen och dess vandringar i skiftande varianter i flera länder från 1700-talet till 2000-talets början. Jag sätter härvid in denna berättelse i sitt kulturhistoriska sammanhang från romantikens epok till postmodernismen idag.
Nyckelord
Fet-Mats, The Miner of Falun
Forskningsprofil
Världsarvets världar
Ämne
Litteraturvetenskap
Finansiärer
Publikationer