Personlig presentation av Bo G Jansson

Professor Professor emeritus litteraturvetenskap
Institutionen för språk, litteratur och lärande

Bakgrund

Jag är född den 19 januari 1949 och blev filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet 1990. Jag var anställd som svensk lektor vid Aarhus universitet 1992-1996 och anställdes 1996 vid Högskolan Dalarna som lektor i litteraturvetenskap. Jag var tjänstledig 1999-2000 och då anställd som universitetslektor i Litteraturvetenskap vid Högskolan Karlskrona/Ronneby. Jag blev docent i litteraturvetenkap vid Högskolan Dalarna 2005 och professor i samma ämne 2010. Sedan 2017 är jag professor emeritus i litteraturvetenskap vid Högskolan Dalarna. Under åren 2007-2011 var jag forskningsledare för forskningsprofilen Världsarvets Världar (WHILD=the World Heritages: Global Discourse and Local Implementations) vid Högskolan Dalarna och 2012-2017 forskningsledare vid samma lärosäte för forskningsprofilen Kultur, identitet och gestaltning. Min forskning är främst inriktad mot litterär postmodernism samt mot beättelseteori och narratologi i ett flermedialt perspektiv. Jag har också bedrivit omfattande litteraturvetenskaplig forskning med anknytning till Falun och Kopparbergslagen, särskilt studier kring diktningen om den beryktade gruvdrängen Fet-Mats som omkom vid ett ras i Falu koppargruva 1677.           

Forskning

Forskning främst inom området litterär postmodernism samt vidare inom fälten berättelseteori och narratologi i ett flermedialt perspektiv. Utöver detta även litteraturvetenskaplig forskning med anknytning till världsarvet Falun och Kopparbergslagen, särskilt studier kring diktningen om den beryktade gruvdrängen Fet-Mats som omkom vid ett ras i Falu koppargruva 1677.

Publikationer