Forskningsprojekt: Hämnd eller martyrium! Berättelsen om Botgörarna som en länk till Shi`ismens tidiga utveckling.

Projektledare
Torsten Hylén
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
I detta projekt kommer en berättelse att undersökas som kan ge oss mer kunskap om shi‘a-islams tidiga utveckling. Berättelsen handlar om en grupp som har kommit att kallas för Botgörarna. Den har sin bakgrund i det s.k. Karbala-dramat, den händelse där profeten Muhammeds dotterson, Husayn ibn Ali, belägrades och dödades i Karbala år 680. Efter hans död känner en grupp män i staden Kufa djup ånger för att de underlät att komma till hans hjälp, trots att de tidigare hade inbjudit honom att komma till dem. De samlas och diskuterar hur de ska kunna göra bot för sin synd. Först diskuterar de om de ska begå kollektivt självmord, men eftersom det är förbjudet i Koranen beslutar de sig istället för att försöka hämnas Husayn genom att gå ut mot den Umayyadiska armén. Detta kommer nästan säkert kommer att leda till deras död, och de betraktar den som martyrskap för det sanna islam, och såväl hämnden som martyrskapet leder till en slags rening från den synd de har begått.
Berättelsen är mycket tidig. Den äldsta daterade versionen är nerskriven i mitten av 700-talet. Det intressanta är att, trots textens ålder finns många av de idéer och ritualer som senare kom att inkorporeras i den shiitiska formen av islam representerade redan här. Samtidigt saknas emellertid idéer och begrepp som redan i mitten av 700-talet började utvecklas, och som sedan blev mycket viktiga inom shi‘itisk islam. Dit hör främst läran om den shi‘itiske ledarens, imamens, gudomlighet och övernaturliga kunskap. Berättelsen är alltså en viktig länk till förståelsen av shi’ismens tidiga utveckling.
Berättelsen om Botgörarna kommer att studeras ur tre perspektiv: ett traditionshistoriskt, där tre versioner av berättelsen kommer att jämföras; ett idéhistoriskt, där ideologiska och teologiska drag i berättelsen ska studeras och jämföras med de som utvecklades senare; och ett ritualhistoriskt, där ritualer som beskrivs undersöks i relation till ritualer som utfördes i omgivningen och senare shi’itisk islam.
Nyckelord
Islam, shia, Karbala, Botgörarna, ritual, imamologi, Islam, Shiism, Karbala, Penitents, ritual, imamology
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer
Vetenskapsrådet
Publikationer