Forskningsprojekt: Operativa strategier för förbättrad produktivitet vid tillverkning av rostfria band

Projektledare
Joakim Storck
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Stålproducenter med nischmarknadsstrategier försöker ständigt sänka sina produktionskostnader samtidigt som en varierad produktflora bibehålls. Affärsmodellen bygger i typfallet på försäljning av höghållfasta specialstål eller rostfritt stål. Strävan att undvika direkt priskonkurrens leder dock med tiden gradvis till ökad produktvariation och mindre ordervolymer (ton per order) för varje produkt.

I projektet undersöks hur produktionskostnaden är kopplad till graden av produktvariation vid tillverkning av band. Resultaten bygger på nya modeller för utvärdering av förutsättningarna för prestandaförbättring i stålindustri med stor produktvariation.

Behovet av flexibla produktionsprocesser ökar med ökande produktvariation. Operativa förmågor kopplade till processflexibilitet avgör till vilken grad ståltillverkare kan eliminera mellanlager och åstadkomma en tät koppling mellan processteg. Nischmarknadsproducenter som investerar i förbättrad processflexibilitet kan sänka sina produktionskostnader både genom minskad mängd produkter i arbete och lägre energiförbrukning. Detta medför också minskad miljöpåverkan.

Följande problem behandlas:

* Utveckling av en metod för att utvärdera inverkan av produktvariation på prestanda vid stålproduktion.

* Utveckling av en modell för stränggjutning och varmvalsning som tar hänsyn till produktvariation och kostnadseffekter för olika grad av processflexibilitet.

* Utveckling av en strategimodell som fokuserar på det strategiska värdet av operativa förmågor kopplade till processflexibilitet.

Investeringar i operativa förmågor avseende processflexibilitet är av strategisk betydelse. Förståelse för betydelsen av processflexibilitet bör genomsyra det dagliga arbetet eftersom det samlade bidraget av många, till synes obetydliga, små förändringar har en avgörande påverkan på företagets strategiska förutsättningar.
Nyckelord
Ståltillverkning, systemdynamik, kostnadsmodeller, processflexibilitet, varmvalsning, produktivitet, strategi, förmågor, Steel production, System dynamics, Cost Models, Process flexibility, Hot Rolling, Productivity, Strategy, Capabilities
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialvetenskap
Finansiärer
Jernkontoret
KK-stiftelsen
Outokumpu Stainless AB
Outokumpu Stainless AB
Publikationer