Extra sökomgång specialistsjuksköterskeutbildningarna

För att ge ökad möjlighet att söka tjänstledighet för studier till Specialistsjuksköterskeprogram har ansökningsförfarandet utökats med en sökomgång.

Leende kvinna

För att ge ökad möjlighet att söka tjänstledighet för studier till Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre, demensvård, distriktsjuksköterska och barnmorskeprogrammet har ansökningsförfarandet utökats med en sökomgång. 

Det innebär att ovanstående utbildningar har två sökomgångar:

Sökomgång 1: Anmälan öppnar 15 februari och sista ansökningsdag är 15 mars. Antagningsbesked skickas 23 april.

Sökomgång 2: Anmälan öppnar 15 mars och sista ansökningsdag är 16 april. Första antagningsbesked skickas 12 juli och andra antagningsbesked 2 augusti.

Senast granskad:
Senast granskad: