Ny student på Samhällsvetarprogrammet

Välkommen till Samhällsvetarprogrammet! Som ny student är det mycket nytt att sätta sig in i. Det är dock viktigt att du som student tar del av den information vi tillhandahåller. Den är till för att underlätta dina studier. Nedan följer initial information som kan hjälpa dig inför programstart.

Programstart

Introduktion till Samhällsvetarprogrammet samt till den första kursen på programmet sker på måndag 29 augusti och tisdag 30 augusti 2022 på campus Falun. Följande gäller för dessa dagar:

Måndagen 29 augusti 2022

 • 8.30 - 9.00 Välkomstceremoni för alla nya studenter på Högskolan Dalarna (Lugnetkyrkan)
 • 09.30 - 11.30 Träff med programansvariga för Samhällsvetarprogrammet på campus i Falun (sal C339)
 • 11.30 - 13.00 Lunch
 • 13.00 - 16.00 - Träff med representanter för studentstödet på campus i Falun (sal C339).
 • 16.15 - Träff med studentkåren på campus i Falun (sal meddelas senare) + aktivitet med studentkåren (grillkväll och samkväm).

Tisdagen 30 augusti 2022

 • 10.00 - 12.00 Kursstart för den första kursen ”Introduktion till samhällsvetenskap” (SO1019) (sal meddelas senare)
 • 13.00 - 14.00 Introduktion till akademiska studier (sal F134)
 • 14.15 - 15.30 Programaktivitet tillsammans med programansvariga
 • 17.00 - Aktivitet med studentkåren

Information inför programstart

För att din första tid på högskolan ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du förbereder dig och tar del av den information som vi ger under introduktionen.

Under terminens gång kommer fler träffar med programansvariga och studentstödet att anordnas. Dessa träffar kan ske i anslutning till en kursstart eller i anslutning till en salstentamen vid en kursavslutning. Träffarna kommer att meddelas i samband med programstart.

Den första kursen som du läser i programmet är ”Introduktion till samhällsvetenskap” (SO1019). Genom att besöka kurssidan i lärplattformen Learn (läs mer om Learn under ”Förbered dig för dina studier” nedan) kan du ta del av kursinformationen. Klicka på länken ”Besök kursrum” för att besöka kursrummet i Learn. Under rubriken ”Kursinformation” hittar du sådant som är bra att veta så som schemalagda aktiviteter och vilken kurslitteratur som ska användas.

Undervisningens utformning

Studieform

Samhällsvetarprogrammet genomförs som ett hybridprogram med vissa obligatoriska campusträffar. Det innebär att vi under utbildningen erbjuder undervisningen både på campus och distans. Du kan exempelvis närvara vid föreläsning här på campus i Falun eller följa den i realtid online via dator på annan plats. En del föreläsningar är förinspelade men följs då upp med frågetillfälle som erbjuds både på campus och distans.

Obligatoriska träffar

Antalet obligatoriska träffar på Campus i Falun kan variera per kurs och termin. Två veckor före kursstart publiceras schema i kursrummet i Learn där ni kan ta del av kursupplägg och eventuella obligatoriska träffar. Det kan både vara enstaka dagar eller ett par dagar i rad. Under den första terminen är det planerat för sju obligatoriska träffar i Falun.

Examinationer

Examinationer sker på den tid och plats som anges i respektive kurs. En del examinationer sker som salstentamen på campus Falun medan andra sker online (antingen som övervakad eller oövervakad) via webbaserade verktyg. Val av examinationsform sker efter övervägande av kursansvarig och examinator. Rättssäkerhet värderas högt och har en avgörande betydelse för kvaliteten på programmet.

Förbered dig för dina studier

Under din studietid kommer du att använda den webbaserade lärplattformen, Learn. Samhällsvetarprogrammet är uppdelat i flera olika kurser och varje kurs har ett eget kursrum på lärplatformen Learn. Det är i respektive kursrum du hittar schema, litteraturlista, studieguide, undervisningsmaterial och seminarieuppgifter. Kurslitteraturen köper eller lånar du på bibliotek. Du kan även låna referenslitteratur och läsa denna på vårt campusbibliotek.

Högskolan Dalarnas bibliotek

När du registrerat dig på programmets kurser så får du full tillgång till kursens kursrum i Learn. Du behöver registrera dig inför varje kurs på programmet. Du kan registerna dig på programmets kurser via www.student.ladok.se. Registrering sker tidigast två veckor före kursstart och senast söndag före kursstart. För att kunna registerna dig behöver du skapa en elektronisk identitet på activate.du.se. En checklista och mer information kring det du behöver göra före program- och kursstart, och hur du gör detta, finner du på vår välkomstsida för alla våra nya studenter.

Ny student - välkommen hit!

Programmets första termin består av följande kurser:

 • Introduktion till samhällsvetenskap, 7,5 hp
 • Introduktion till sociologisk teori, 7,5 hp
 • Politiska system i jämförenade perspektiv, 7,5 hp
 • Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori, 7,5 hp

Programmets resterande kurser, programmets mål samt huvudsaklig uppläggning framgår av programmets utbildningsplan.

Utbildningsplan

Programmets femte termin är valbar vilket innebär att du antingen kan läsa den utomlands på något av våra avtalsuniversitet (ni kommer att informeras om denna möjlighet under er tredje termin) eller söka fristående kurser på svenska högskolor eller universitet (observera att ni inte har platsgaranti).

Senast granskad:
Senast granskad: