Kurs GSA2GZ

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för begrepp, idéer, arbetssätt och teoretiska grunder i kognitiv beteendeterapi
  • beskriva och reflektera över relationen mellan samtalsrådgivare och patient/klient i terapisituationen
  • redogöra och visa förståelse för olika samtalstekniker inom kognitiv beteendeterapi.