Kurs GRY28U

Ryska III: Rysk litteratur mellan 1800 och 1917

10 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 43, 2019

Nätbaserad kurs. För att kunna delta i nätbaserade kurser behövs webbkamera, headset och internetuppkoppling. Kursen ger en introduktion till centrala litterära verk från 1800-talet fram till 1917. Därtill belyser kursen litteratur- och kulturprocesser i Ryssland under perioden. Särskild uppmärksamhet ägnas författarnas berättarstil, konstnärliga grepp samt centrala teman för den ryska litteraturen. Texterna läses i översättning. Inom kursen övas förmågan att kritiskt läsa vetenskapliga texter, förstå sambandet mellan samhälle och litteratur samt författa en kortare vetenskaplig uppsats och fullgöra en opposition.
För mer information, kontakta Irina Karlssohn, ikr@du.se

Startar och slutar:
v43, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • 60 hp på grundnivå inom området humaniora inklusive kursen Ryska II: Rysslands kultur- och idéhistoria, 10 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H33BY
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för utvecklingen av den ryska litteraturen under 1800-talet och fram till 1917
  • analysera och tolka litterära verk från perioden
  • redogöra för ideologisk och litterär debatt under tidsperioden samt diskutera hur den avspeglas i litterära verk
  • självständigt formulera en frågeställning till en kortare vetenskaplig uppsats
  • använda teorier och metoder i en avgränsad studie
  • kritiskt granska en annan uppsats.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v16, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • 60 hp på grundnivå inom området humaniora inklusive kursen Ryska II: Rysslands kultur- och idéhistoria, 10 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34SW
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.