Kurs GRY286

Ryska II: Rysslands kultur- och idéhistoria

10 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om Rysslands kulturhistoria från medeltiden fram till idag
  • redogöra för de viktigaste perioderna i Rysslands historia
  • visa kunskaper om ett flertal representativa verk inom rysk film, konst och litteratur
  • visa insikter i hur de kulturella processerna påverkat formandet av den moderna ryska staten och föreställningar om den ryska nationens identitet.