Kurs GKI2HT

Kinesisk lingvistik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • definiera grundläggande lingvistiska begrepp som är relevanta för kinesiska
  • tillämpa gängse terminologi för att beskriva ljudsystemet i mandarin samt talorganets anatomi
  • transkribera talad mandarin med hjälp av det internationella fonetiska alfabetet, IPA
  • förklara den kinesiska ordbildningen med avseende på morfem, suffix och affix, samt kinesiskans viktigaste ordklasser
  • förklara den kinesiska meningsstrukturens kännetecken och viktigaste särdrag
  • analysera kinesiska meningars struktur med hjälp av lingvistisk terminologi och jämföra kinesiska meningsstrukturer med engelska resp. svenska motsvarigheter
  • självständigt analysera enkla kinesiska lingvistiska data.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Kinesiska, kan komma att ges på Engelska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 90 hp på grundnivå inom Kinesiska
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3JHC
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig