Kurs GKI27J

Kinesiska III med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kinesiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att stärka och vidareutveckla den studerandes språkfärdighet i kinesiska. Kursen ämnar även att fördjupa den studerandes kunskap om språket på en vetenskaplig nivå, vilket förbereder den studerande för sin framtida profession som språklärare.