Kurs GJP23R

Japanska III: Den moderna novellen

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Japanska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall den studerande på japanska kunna:

  • diskutera innehållet i litterära texter
  • läsa förberedda litterära texter relativt flytande
  • skriva enklare analyser av litterära verk.