Kursplan

Japanska III: Den moderna novellen

Kurskod
GJP23R
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2018-08-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-08-23.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på japanska kunna:

  • diskutera innehållet i litterära texter
  • läsa förberedda litterära texter relativt flytande
  • skriva enklare analyser av litterära verk.

Innehåll

I kursen läses ett antal noveller på nutida japanska. Studenterna uppövar sin förmåga att läsa snabbt och utökar sina kanjikunskaper genom att läsa tecknen i sitt språkliga sammanhang. Genom referat och kommentarer utvecklar de sin förmåga att uttrycka sig muntligt och i skrift.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande, genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier, och genom en skriftlig recension av en av novellerna.

Arbetsformer

Japanska används som undervisningsspråk, undantagsvis med engelska som stödspråk. Undervisningen sker i form av självstudier och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Japanska II: Språkfärdighet 2, 15 hp på grundnivå, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Denna kursplan ersätter JP1039.