Kurs GIH2QK

Tillämpad anatomi och idrottsfysiologi

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för kroppens sensoriska organ samt nervsystemets och musklernas uppbyggnad och funktion i relation till idrott och fysisk aktivitet
  • redogöra för samspelet mellan kroppens energimetabolism och det cirkulatoriska samt det respiratoriska systemet i relation till idrott och fysisk aktivitet
  • genomföra hjärt- och lungräddning
  • redogöra för hur nervsystemet och hormonsystemet anpassar kroppens funktioner som svar på fysisk aktivitet
  • redogöra för sambandet mellan kroppens energibehov och energiförbrukning samt närings- och vätskeomsättning vid vila och fysisk aktivitet
  • redogöra för och diskutera akuta och långsiktiga fysiologiska anpassningar till träning samt olika miljöaspekters betydelse för denna anpassning
  • utifrån grundläggande testläraprinciper välja och använda test- och mätmetoder för att dokumentera och analysera akuta och långsiktiga fysiologiska anpassningar till träning
  • planera, genomföra och utvärdera träningsupplägg för olika målgrupper, med fokus på träning av styrka, snabbhet och uthållighet.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-V3GTC
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Frej Hallgren