Kurs GIH2QK

Tillämpad anatomi och idrottsfysiologi

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för kroppens sensoriska organ samt nervsystemets och musklernas uppbyggnad och funktion i relation till idrott och fysisk aktivitet
  • redogöra för samspelet mellan kroppens energimetabolism och det cirkulatoriska samt det respiratoriska systemet i relation till idrott och fysisk aktivitet
  • genomföra hjärt- och lungräddning
  • redogöra för hur nervsystemet och hormonsystemet anpassar kroppens funktioner som svar på fysisk aktivitet
  • redogöra för sambandet mellan kroppens energibehov och energiförbrukning samt närings- och vätskeomsättning vid vila och fysisk aktivitet
  • redogöra för och diskutera akuta och långsiktiga fysiologiska anpassningar till träning samt olika miljöaspekters betydelse för denna anpassning
  • utifrån grundläggande testläraprinciper välja och använda test- och mätmetoder för att dokumentera och analysera akuta och långsiktiga fysiologiska anpassningar till träning
  • planera, genomföra och utvärdera träningsupplägg för olika målgrupper, med fokus på träning av styrka, snabbhet och uthållighet.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3DEP
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Frej Hallgren