Kurs GIH2M3

Idrott och hälsa III med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt identifiera ett idrottsdidaktiskt problemområde och formulera forskningsfrågor utifrån en bred insikt i idrottsdidaktiskt aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete såväl som en fördjupad insikt i delar av detta område
  • utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv diskutera kvalitativ och kvantitativ metod samt med vetenskapsteoretiska termer argumentera för val av metod och teori i relation till det formulerade syftet med den egna studien
  • kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera, analysera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt för arbetet relevanta forskningsresultat
  • genomföra ett självständigt idrottsdidaktiskt vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, etiska överväganden och relevant teori- och metodanvändning samt i skriftlig och muntlig form presentera, och argumentera för, det egna arbetet
  • analysera, värdera och diskutera andras examensarbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som förslag till förbättringar.

Extra information:

Kursen läses på campus tisdag, onsdag och torsdag och på distans måndag och fredag. Undantag kan förekomma

Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning 30 hp och Idrott och hälsa II med didaktisk inriktning 30 hp, varav minst 22,5 hp godkända vid registrering
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FC8
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Erik Backman