Kurs GIH2D4

Grundläggande judohistoria, judo i samhället och judodidaktik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för judons historia och värdegrund samt kunna applicera och problematisera dessa i relation till några aktuella stora samhällsutmaningar
  • redogöra för judons betydelse för uppfyllande av hållbarhetsmål 3, 5 och 10 (säkerställa hälsa, jämställdhet, och jämlikhet) i FNs Agenda 2030 i det globala, respektive nationella perspektivet
  • problematisera judons eventuella möjligheter att bidra till uppfyllande av andra hållbarhetsmål i Agenda 2030
  • redogöra för de generella fysikaliska principerna bakom judons tekniker
  • redogöra för och praktiskt tillämpa de grundläggande didaktiska modellerna, gällande de tekniska aspekterna i judo, till de olika utövarkategorierna
  • redogöra för och tillämpa de grundläggande principerna för planering av en judolektion för de olika målgrupperna
  • redogöra för de grundläggande säkerhetsaspekterna av judoträning och -tävling.