Personlig presentation av Karin Strömqvist Bååthe

Forskningsassistent
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Forskning runt fallförebyggande träning både för att minska risken för fall men också för att minska de negativa konsekvenserna av ett ofrivilligt fall. 

Fölljeforskning - Judo4Balance träningsprogram och utveckling av testbatterier

Följeforskning - Rörelsesatsning i Dalarnas Län

 

Publikationer