Personlig presentation av Karin Strömqvist Bååthe

Universitetsadjunkt medicinsk vetenskap
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd

Undervisning

Kurspaketsamordnare för samverkanskurser för tränare i Specialidrottsförbund. Bland annat Judo och Styrkelyft. 

Kursansvar

Forskning

Forskning runt fallförebyggande träning både för att minska risken för fall men också för att minska de negativa konsekvenserna av ett ofrivilligt fall. 

Fölljeforskning - Judo4Balance träningsprogram och utveckling av testbatterier

Följeforskning - Rörelsesatsning i Dalarnas Län

 

Publikationer