Kurs GFR2HZ

Franska: Förberedande kurs IV

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • interagera muntligt och skriftligt i både förberedda och spontana situationer på franska
 • tillämpa basfärdigheter i fransk grammatik i grammatiska analyser och därmed visa kunskaper i det franska språkets uppbyggnad
 • läsa längre texter på franska, både autentiska och tillrättalagda, och med hjälp av ordböcker analysera och översätta dem
 • skriva egna korta texter på franska
 • visa viss baskunskap om det franska samhället liksom om den fransktalande världen
 • identifiera systematiska likheter och skillnader mellan det svenska och det franska språket gällande uttal, grammatik och ordförråd.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Franska
Behörighetskrav :
 • Franska: Förberedande kurs III, 7,5 hp på grundnivå
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-V3HCM
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Mette Ruiz

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • interagera muntligt och skriftligt i både förberedda och spontana situationer på franska
 • tillämpa basfärdigheter i fransk grammatik i grammatiska analyser och därmed visa kunskaper i det franska språkets uppbyggnad
 • läsa längre texter på franska, både autentiska och tillrättalagda, och med hjälp av ordböcker analysera och översätta dem
 • skriva egna korta texter på franska
 • visa viss baskunskap om det franska samhället liksom om den fransktalande världen
 • identifiera systematiska likheter och skillnader mellan det svenska och det franska språket gällande uttal, grammatik och ordförråd.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Franska
Behörighetskrav :
 • Franska: Förberedande kurs III, 7,5 hp på grundnivå
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3JQ2
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Mette Ruiz