Kurs GEU2CA

Det entreprenöriella företagets förutsättningar

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande skillnader mellan traditionellt företagande och ett entreprenöriellt företagande (1)
  • redogöra för hur entreprenörskap kan bidra till att skapa nya ekonomiska förutsättningar både för nystartade och redan etablerade företag (2)
  • redogöra för viktiga institutionella förutsättningar för entreprenörskap (3)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • analysera skillnader mellan traditionellt företagande och ett entreprenöriellt företagande (4)
  • jämföra hur entreprenörskap kan påverka företag och företagande med avseende på företags konkurrenskraft och anpassningsförmåga (5)


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera över hur förändringar i den institutionella omvärlden påverkar det entreprenöriella företaget. (6)