Kurs GAR2VU

Arabiska: Att skriva akademiskt

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för några av de mest betydande källorna för studier av det arabiska språket och arabisk litteratur
  • resonera runt begreppen “plagiat“ och “akademisk hederlighet“ samt förklara vad de står för
  • använda ett av de mer välkända referenssystemen korrekt
  • formulera relevanta frågeställningar
  • söka efter material för en viss frågeställning samt avgöra källans trovärdighet och materialets relevans för frågeställningen
  • skapa en rimlig arbetsplanering för ett skriftligt arbete och slutföra arbetet inom given tidsperiod
  • sammanställa ett skriftligt arbete enligt gällande formalia
  • skriva olika former av akademisk text, så som abstract, recensioner, vetenskapliga artiklar och populärvetenskapliga sammanfattningar
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och hantera andras kritik sakligt.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Arabiska, kan komma att ges på Svenska
Behörighetskrav :
  • Modern arabisk litteratur och sökandet efter frihet, 7,5 hp och Arabiska: Avancerad grammatik, 7,5 hp
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3K22
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig