Kurs BY2022

Energiprojekt

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2022

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska uppnå förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera och utvärdera olika energibesparande lösningar för en byggnad genom att systematisk använda sig av tidigare erhållna kunskaper.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • självständigt planera, med adekvata metoder genomföra och sedan muntligt redovisa resultaten i ett projektarbete
  • visa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom området energieffektivisering av byggnader nationellt och internationellt
  • modellera och simulera en byggnads energiprestanda med olika simuleringsprogram
  • visa insikt i byggtekniska lösningars möjligheter och begränsningar utifrån gällande normer och med hänsyn till ekonomisk- och ekologisk hållbarhet
Startar och slutar:
vecka 45, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Energiteknik 5 hp, grundnivå
  • Installationsteknik 7,5 hp grundnivå
  • Byggprojekt stora byggnader, 7,5 hp grundnivå
  • Hållbar utveckling, 5 hp grundnivå
  • Projektmetodik 5 hp grundnivå
Anmälningskod:
HDA-H3BV9
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig