Kurs BY2022

Energiprojekt

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Kursen behandlar energieffektivisering av byggnader i allmänhet och tillämpningen i kallt klimat i synnerhet. I starten av kursen görs studiebesök till ett hus där studenten hämtar in information för att göra en energideklaration. Studenten gör sedan simuleringar i olika steg på detta hus med olika energiberäkningsprogram. Studenten får enskilt utvärdera en energibesparande åtgärd och beräkna husets specifika energianvändning och primärenergianvändning. Resultaten presenteras sedan muntligt för klassen med stöd i poster. Det hålls seminarium om vilka konsekvenser energieffektivisering kan ge på ekonomi, inomhusklimat och globalt klimat ur ett livscykelperspektiv. Efter kursen ska de studerande kunna omsätta kunskapen om byggnaden som energisystem i förhållande till brukarnas krav för att kritiskt kunna argumentera för möjligheter och problem med energieffektiva byggnadskoncept som exempelvis “Nära Noll-Energihus“ (NNE) och “Passivhus“.
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Energiteknik 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Installationsteknik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Byggprojekt stora byggnader, 7,5 hp grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper
  • Hållbar utveckling, 5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Projektmetodik 5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32M4