Kurs ASR284

Förlossningsvård I, verksamhetsförlagd utbildning

9 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 4, 2025

Kursen övergripande mål är att den studerande utifrån ett hållbarhetsperspektiv ska tillämpa, fördjupa och integrera sina teoretiska och kliniska kunskaper inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa i barnmorskans profession och forskningsområde inom förlossningsvård.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • kritiskt reflektera över begrepp, teorier och perspektiv för att främja en god vård i förlossningsvården
 • aktivt delta i vård av kvinnor med normal graviditet inför, under och efter förväntad normal förlossning samt visa förmåga att identifiera avvikelser från normala förlopp
 • ge stöd, råd och trygghet till kvinnan och närstående utifrån identifierade behov
 • vårda det friska nyfödda barnet samt identifiera avvikelser från det normala förloppet
 • stödja tidig föräldrakontakt och amning
 • använda medicinsk teknik inom verksamhetsområdet på ett säkert sätt
 • kommunicera och dokumentera relevant information om vården av kvinna och barn enligt gällande bestämmelser
 • visa förmåga att etablera god kommunikation med vårdtagare och medarbetare
 • visa gott omdöme i bedömningar och tillämpning av kunskap samt i förståelse av patienter och anhörigas situation
 • diskutera och reflektera över personlig yrkesutveckling som barnmorska.
Startar och slutar:
vecka 4, 2025 - vecka 15, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Karlstad
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Kandidatexamen om minst 180 hp med huvudområdet vårdvetenskap alternativt omvårdnad samt kurserna Profession, teori och metod, 7,5 hp, Sexuell och reproduktiv hälsa, 9 hp, Graviditet, förlossning och postpartumvård I, 7,5 hp och Graviditet, förlossning och postpartumvård II, 6 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3KHM
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig