Kurs ASR26S

Graviditet, förlossning och postpartumvård II

6 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 20, 2025

Kursens övergripande mål är att den studerande ska förstå förlopp och processer vid komplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård i ett hållbarhetsperspektiv. I simulerad miljö ska den studerande kunna genomföra undersökning och behandling utifrån barnmorskans profession och forskningsområde.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • i simulerad miljö utföra undersökningar och behandlingar vid handläggning av komplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård med undersökningsmetoder och handgrepp som har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet
  • kritiskt reflektera över barnmorskans roll och ansvar i samband med komplicerad graviditet, förlossning, postpartumvård inklusive neonatalvård
  • redogöra för och reflektera över begrepp och hälsotillstånd som rör komplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård inklusive neonatalvård
  • problematisera och reflektera över handläggning av komplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård relaterat till vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och kvinnans och närståendes preferenser
  • förstå och förklara hur farmakologiska behandlingar och andra interventioner kan påverka, och även påverkas av, graviditet, förlossning och postpartumperioden.
Startar och slutar:
vecka 20, 2025 - vecka 23, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive 15 hp examensarbete
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3KEV
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig