Kurs ASR25T

Hälso- och sjukvårdssystemforskning i låg-, medel- och höginkomstkontext

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 14, 2025

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • applicera och anpassa evidensbaserad kunskap om global sexuell och reproduktiv hälsa av betydelse för personal och patienter inom hälso- och sjukvården
  • utvärdera interventioner inom hälso- och sjukvården
  • identifiera tvärvetenskapliga strategier för att hantera komplexa utmaningar inom hälso- och sjukvården
  • applicera och anpassa forskningsprogram och metoder för utvärdering av strukturer för likaberättigande inom hälso- och sjukvården
  • redogöra för hälsoekonomiska begrepp.
Startar och slutar:
vecka 14, 2025 - vecka 23, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Kandidatexamen om 180 hp i ett samhällsvetenskapligt/hälsovetenskapligt/ekonomiskt huvudområde och Engelska 6
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3KHT
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Fatumo Osman